Opgericht 1 januari 1969 - Koninklijk goedgekeurd 22 augustus 1973 nr. 121 - K.v.K. Haaglanden 40409069
De vereniging voor verzamelaars van postzegels, postwaardestukken en postgeschiedenis van Groot-Brittannië, alsmede huidige en voormalige Britse gebieden, landen van het Brits Gemenebest en Ierland.


door Conny van Vliet 28 jun, 2017

Zoals nu te zien is, is   de website van Studiegroep Britannia gemoderniseerd. Naast een modernere uitstraling, is ook de achterliggende techniek aangepast, waardoor de site eenvoudiger beheerd kan worden. Ook kan er sneller ingespeeld worden op nieuwtjes binnen de studiegroep. 

Vanzelfsprekend is er getracht de site zo goed mogelijk te testen, zodat minimaal dezelfde informatie en functionaliteiten beschikbaar worden gesteld als op de oude site. Mochten er echter items zijn die niet kloppen, aarzel niet en geef dit dan door aan de webmaster. Dit geldt ook voor ontbrekende informatie en/of aanvullingen voor de site.

Veel plezier bij het ontdekken van de nieuwe site!
door Conny van Vliet 25 jun, 2017
Onze gewaardeerde secretaris Annette heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
En dus: WIE MELDT ZICH, voor deze uitdaging?!? 
Gezocht: een vrijwilliger met enige computervaardigheid en kennis van de Nederlandse taal. Met het talent voor het notuleren van in totaal 8 bijeenkomsten per jaar (4 x tijdens ledenvergadering, en 4 x bestuursvergadering). Enige bestuurservaring is ook mooi meegenomen en een drang om een goedlopende organisatie verder te ontwikkelen is natuurlijk ook een groot pluspunt.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Annette van der Schrier - Pijpers, of met één van de andere bestuursleden.

door Conny van Vliet 12 mei, 2017
Op zaterdag 27 mei 2017 vindt alweer de tweede clubdag van 2017 plaats, met deze keer zowel een presentatie als een tentoonstelling op de clubkaders.

De presentatie wordt verzorgd door  Bob Kuhry en gaat over zijn collectie Londense poststempels (deel 2). Een zeer uitgebreid en rijk verzamelgebied dat zowel op zegel als op poststuk goed verzameld kan worden.
De kaders worden deze keer gevuld door Ton Voorbraak met als onderwerp  Queen Elizabeth II "Wildings" . De verzameling laat het gebruik zien van de eerste definitieve postzegelreeks van Koningin Elizabeth II. Niet alleen enkel of meervoudige frankeringen worden getoond, maar ook postwaardestukken en het gebruik van de zegels voor minder postale diensten, alsmede fiscale doeleinden. Ook wordt aandacht besteed aan militaire conflicten waarmee Groot-Brittannië in deze periode te maken heeft gehad.
Meer posts

Clubblad

4 x per jaar informatief clubblad.

Bijeenkomsten

4 bijeenkomsten per jaar, centraal in Nederland.

Rondzendingen

Regionaal met meerdere zendingen per jaar.

Veilingen

4 x per jaar zaal
4 x per jaar schriftelijk.
Share by: