LID WORDEN


LID WORDEN 
U kunt lid worden van Studiegroep Britannia door een ingevuld inschrijfformulier toe te zenden aan de ledenadministratie. Dit moet per post vanwege de gewenste originele ondertekening.

Het lidmaatschap staat open vanaf de 18-jarige leeftijd. 

Het doorlopend lidmaatschap is per kalenderjaar, maar kan op elk gewenst tijdstip ingaan. De eerste contributie zal dan een evenredig jaardeel zijn. Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 1 november van het lopend jaar gemeld worden bij de ledenadministratie.

Contributie
De jaarcontributie 2018 bedraagt voor binnenlandse leden € 18,- (digitaal clubblad) of  € 22,- (papieren clubblad). Woont u in het buitenland dan bedraagt de contributie   € 18,- (digitaal clubblad) of  € 18,- + porto (papieren clubblad). Wij stellen een machtiging voor automatische incasso op prijs.

Voor nadere informatie kunt u bellen naar:
(00-31) 0575-848859 (Paul Gimberg)

Download hier het inschrijfformulier
Print het formulier, vul het in en stuur het naar de ledenadministratie:

Studiegroep Britannia
Kees Hoogland
’t Grachtje Over 37
1625 PH  Hoorn
Share by: