RONDZENDINGEN


RONDZENDINGEN

De vereniging kent een uitgebreid rondzendverkeer, dat zoveel mogelijk regionaal is ingedeeld. Deelname is mogelijk voor in Nederland woonachtige leden. Per jaar ontvangt de deelnemer meerdere zendingen uit zijn gekozen gebieden.

Er zijn zendingen die zijn toegespitst op de volgende verzamelgebieden:

  • Engeland
  • Line Engraved
  • Wilding en Machin
  • Kanaaleilanden en Ierland
  • Kolonien
  • Poststukken

Voor de uitnemer is er geen opslag; van de inzender wordt 10% van de verkoopopbrengst ingehouden.
Tijdens de bijeenkomsten liggen er nieuwe en uitgelopen boekjes waaruit kan worden gekocht.
Share by: