VEILINGEN


VEILINGEN

Studiegroep Britannia prijst zich gelukkig met liefst vier dubbele veilingen per jaar voor haar leden.
Als afsluiting van de bijeenkomsten is er steeds een veiling in twee delen: een veiling in de zaal, die een dag later gevolgd wordt door een schriftelijke veiling.

U kunt ook bieden per email. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst van de bieding. Stuur uw bod naar de veilingmeester voor de zaalveiling of naar de veilingmeester voor de schriftelijke veiling.

U kunt zoals gebruikelijk alle kavels tijdens de Britannia-bijeenkomst bezichtigen en na afloop van de veiling kunnen de toegewezen kavels, na betaling of incassomachtiging, worden meegenomen. Toegewezen kavels aan schriftelijke bieders worden zo spoedig mogelijk na afloop van de veiling verzonden.

Voor vragen betreffende de veilingen zijn de volgende contactpersonen bereikbaar:

Zaalveiling: Aart 't Jong
Schiftelijke veiling: Kees Overtoom
ZELF VERKOPEN OP DE VEILING VAN STUDIEGROEP BRITANNIA?
Print hier een Inzendlijst
Dan gelden er een aantal spelregels:
  1. Uw zegels, stockboeken of partijtjes moeten betrekking hebben op postgeschiedenis van Groot-Brittannië alsmede huidige en voormalige Britse gebieden en/of landen van het Britse Gemene Best en Ierland.
  2. De kwaliteit moet goed zijn en mag geen zgn. kilowaar bevatten.
  3. Bent u van plan te gaan inzenden voor de veiling, neem dan vooraf contact op met een van onze veilingmeesters om de voorwaarden te bespreken.
  4. Voor het inzenden van kavels dient u gebruik te maken van de inzendlijst.
  5. Alleen leden van Studiegroep Britannia kunnen inzenden voor de clubveilingen. Nog geen lid van onze vereniging? Meldt u dan aan voor het lidmaatschap.
  6. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur het lidmaatschapsnummer dat u nodig heeft om uw kavels via de veiling van Britannia aan te bieden.
  7. Verkochte kavels worden binnen 1 maand na afloop van de veiling afgerekend onder aftrek van 10% provisie.
  8. Niet-verkochte kavels worden desgewenst in een volgende veiling opgenomen.
  9. Wilt u de resultaten van de veilingen per email ontvangen, stuur een bericht naar de ledenadministrateur.
  10. Betaal uw nota in de zaal of binnen 1 week na ontvangst van de toegewezen kavels of geef een (eenmalige) incassomachtiging af.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Alleen leden van Studiegroep Britannia kunnen meebieden in de clubveilingen. 

Nog geen lid van onze vereniging ? Kies dan in het menu voor "LID WORDEN". U kunt daar een inschrijfformulier laten printen. Zorg ervoor dat uw aanmelding tijdig bij de ledenadministrateur is, u krijgt van hem het lidmaatschapsnummer dat u nodig heeft om mee te kunnen bieden.

Laatste moment-bieders kunnen eerst in de zaal in Nieuwegein lid worden, of bij schriftelijk bieden op hun biedbriefje vermelden "nieuw lid". Toegeslagen kavels worden dan pas toegezonden na voltooiing van de inschrijving. 

Zorg dat schriftelijke biedingen tijdig door de veilingmeester worden ontvangen. De veilingmeester bepaalt de geldigheid van een uitgebracht bod; beroep daarop is niet mogelijk.

Gebruik voor schriftelijke biedingen het biedbriefje uit het clubblad of stuur een e-mail aan de veilingmeester.

Standaard wordt uitgegaan van toestemming tot automatische incasso van de veilingnota. Vermeldt uw bank/girorekening. Vergeet niet uw biedbriefje te dateren en te ondertekenen.

Kopers betalen bij toezending de porto en verpakkingskosten. Boven de euro 100,00 wordt aangetekend/verzekerd verzonden. Veilingnota's hebben een betalingstermijn van 7 dagen, en een incassotermijn van 21 dagen. De euro is de valuta waarin betaald moet worden.

Kavels worden pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Na afloop van de zaalveiling kunnen (contante) betaalde gewonnen kavels door de winnaar worden meegenomen.
Share by: