CLUBBLAD


CLUBBLAD

Studiegroep Britannia heeft een verenigingsblad, Britannia News, dat 4x per jaar verschijnt.

Het blad bevat interessante artikelen over ons verzamelgebied, zodat ook zij die niet geabonneerd zijn op de in Engeland uitgegeven filatelistische tijdschriften op de hoogte kunnen blijven van de vele aspecten van de engelse filatelie.
Daarnaast staan er onder andere bijdragen van eigen leden in het blad, kunnen er vragen worden gesteld, en kunnen leden er gratis een oproep in plaatsen voor vraag en aanbod.
Tenslotte is het een bron van het verenigingsnieuws.

In de bijlage van het blad worden ook de kavels van de veilingen beschreven van zowel de zaalveiling als de schriftelijke veiling.

Ook een artikel schrijven voor het clubblad? 
Lever de kopij dan tijdig in:
Nr. 188 (feb. '18) kopij vóór 21 januari 2018
Nr. 189 (mei '18) kopij vóór 15 april 2018
Nr. 190 (sep. '18) vóór 19 augustus 2018
Nr. 191 (dec. '18) vóór 4 november 2018
Share by: